назад
21.03.2020

Забрана за разходки?!

С оглед динамично променящата се обстановка в страната, вчера със Заповед РД-01-143/20.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването бяха въведени нови, допълнителни рестриктивни мерки срещу разпространение COVID – 19:

  • забрана за посещения на паркове, градски градини, спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места;
  • забрана за напускане на областните центрове, освен ако нямате служебна бележка от работодател или служебен документ – карта, медицински документ, лична карта, които да доказват, че пътуването ви е с цел: (1) полагане на труд в населеното място; (2) здравословни причини на пътуващия или негови близки; (3) завръщане на настоящ или постоянен адрес;
  • забрана на лица под 60 години да посещават хранителни магазини и аптеки във времето между 8:30 и 10:30 ч., всеки ден.

Така формулираните забрани успяха да всеят масова паника само в рамките на няколко часа, поради което нашата цел е да обясним правното им значение.

Забраната за посещения на паркове, градини и т.н. НЕ означава, че е забранено да излизате от дома си, да се разхождате по улиците и въобще свободно да се придвижвате в рамките на населеното място, в което живеете.

Следователно, на база на Заповедта на Министъра, освен ако със Закона за действие по време на извънредното положение, обявено с решение на НС от 13 март (който предстои да бъде обнародван в цялост) не се въвеждат допълнителни ограничения, органите на реда (МВР) и/или служителите на Министерство на отбраната, нямат право да ви санкционират, ако се придвижвате по улиците.

Забраната за напускане на областните центрове. Въпреки че законът (Закон за административно-териториалното устройство на Република България) не борави с термин “областен център”, предполагаме, че забраната обхваща пътуването от и до областните градове, което означава, че не би трябвало да може да се пътува от областните градове към населени места от областта. Тъй като Заповедта е неясна и с цел установяване на практика от къде и до къде може да се пътува, тази сутрин, членове на екипа ни осъществиха проверка на място от която се оказа, че към момента на изхода от град София към гр. Нови Искър (град Нови Искър е едно от 38 населени места в Софийска област и един от административните центрове в областта) няма пункт за проверка и те безпрепятствено пътуваха до град Нови Искър. От друга страна още от сутринта Кметовете на малки населени места, по искане на гражданите, издават Удостоверения за временен адрес с цел възможност да се пътува от областния град до населените места в областта.

Последната забрана за лица под 60 години да пазаруват във времето 8:30 -10:30 ч. въпреки че изглежда най-ясна, буди най-голямо любопитство по отношение на мотивите и резултатите, които се целят с нея, при положение, че световната тенденция е за изолиране на хората над 60 годишна възраст и ограничаване на социалните им контакти (за сравнение в Обединеното Кралство хората над 70 годишна възраст са “помолени” да се самоизолират и да си останат вкъщи).

Може само да предположим какво стои зад идеята за осигуряване на “коридор за хора над 60 годишна възраст”, тъй като с оглед Заповедта не им е забранено да пазаруват и след 10:30 ч. Следва да се има предвид, че забраната е насочена към гражданите физически лица, а не към юридическите лица – търговци на съответните обекти. Следователно търговските обекти нямат право да откажат продажба във времевия диапазон от 8:30 -10:30 ч. и на лица под 60 години, както и нямат право да изискват предоставяне на лични данни (документи) с цел установяване на възрастта на лицето (GDPR регулациите).

Продължаваме да следим обстановката в страната и съответстващото й законодателство.

Бъдете здрави, #останетесивкъщи, нека докажем, че сме достатъчно развити като самосъзнание и не е необходимо някой да ни налагат ограничения, извън нас самите.

Пълният текст на Заповед РД-01-143/20.03.2020 г. може да намерите тук https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/03/20/rd-01-143.pdf.

Настоящото изложение не представлява правна консултация или правен съвет, а изразява мнението на екипа на Адвокатско дружество „Димитрова, Стайкова & Партньори”.