назад
24.11.2018

УДЪЛЖЕН Е СРОКЪТ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ

С преходните и заключителните разпоредби на новоприетия Закон за киберсигурност (обнародван на 13.11.2018 г. в ДВ бр. 94) бе изменен Законът за мерките срещу изпиране на пари, като се предвиди удължаване на срока, в който юридическите лица и други правни образувания в България следва да обявяват в съответните регистри своите действителни собственици.

Съгласно измененията обявяването на действителните собственици ще започне от 31.01.2019 г., като съответните лица имат 4 месеца, считано от тази дата, за изпълнение на законовите изисквания, въведени с новия Закон за мерките срещу изпирането на пари.

В Закона за киберсигурност се предвиди също, че Министерският съвет в срок до 31 декември 2018 г. приема правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари. В него именно се съдържат образците на декларациите, с които ще се обявяват действителните собственици.

Агенцията по вписванията е вече готова с новия образец на Заявление Б7 за вписване на обстоятелства относно действителните собственици на търговците в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ.

Повече информация относно новите изисквания на Закона за мерките срещу изпирането на пари може да прочетете ТУК.https://dsp.bg/bg/articles/koi-sa-deystvitelnite-sobstvenitsi-spored-noviya-zakon-za-merkite-sreshtu-izpiraneto-na-pari

Настоящото изложение не представлява правна консултация или правен съвет, а изразява мнението на екипа на Адвокатско дружество „Димитрова, Стайкова & Партньори”.