назад
13.02.2023

Среща с акционерите на “Бии Смарт Текнолоджис” АД

DSP, в качеството са на Съветник на Пазар BEAM на “Бии Смарт Текнолоджис” АД, уведомява всички заинтересовани лица, че на 15.02.2023 г. от 17:00 часа, ще се проведе онлайн среща с акционерите на “Бии Смарт Текнолоджис” АД.

На срещата ще имате възможност да се запознаете със следните теми:

  • финансови резултати на “Бии Смарт Текнолоджис” АД;
  • бизнес развитие на “Бии Смарт Текнолоджис” АД;
  • БФБ

Може да зададете своите въпроси предварително в следната форма: https://forms.gle/FA7oV5M9hpiJyZ4EA

Линк за участие: http://meet.google.com/kmj-qqfo-qst