назад

Трудово право

При сключване или прекратяване на трудово правоотношение, ние ще ви предоставим професионални правни консултации за решаване на всякакви трудови въпроси; правна защита на работодателите; наемане на работа на чуждестранни граждани в български дружества; Синя карта за работа в България, изготвяне на организационни диаграми и  схеми; трудови договори с всички необходими клаузи, в т.ч. клаузи за неизвършване на конкурентна дейност, неразкриване на информация, защита на интелектуална собственост, търговски тайни и други специфични аспекти на отношенията работодател- служител.