назад

Събиране на вземания

Ние се грижим за вашите пари! Ето защо ще ви посъветваме да инвестирате пари за адвокати и съдебни такси за водене на дело, само ако си заслужава и сме сигурни, че ще може успешно да съберете вземането си.

Но също така ще се погрижим за съхраняване на дълготрайни отношения с вашите клиенти и партньори.

Ето защо първоначалният ни фокус винаги е върху извънсъдебното упражняване на правата на кредитора.