назад

Процесуално представителство и медиация

Когато става въпрос за уреждане на правни спорове, ние полагаме всички усилия, за да постигнем съдебни и извънсъдебни решения. Нашият екип разполага с лицензирани медиатори, както и с опитни адвокати, с дългогодишен процесуален стаж в съдебната зала. Ние защитаваме вашите права при разрешаване на различни видове спорове:  спорове с акционери, при нарушение на договори, деликти, търговски, административни, строителни и трудови спорове, спорове за защита на потребителите, спорове за обществени поръчки, вътрешен арбитраж и алтернативно уреждане на спорове.