назад

Политики за поверителност, AML, KYC, UBOs

Ние знаем как да бъдете в съответствие с изискванията на регулациите по най-добрия за вас начин!

Първо, ние ще разгледаме вашите бизнес процеси и след това ще ви посъветваме относно прилагането на такива GDPR правила, правила за борбата с изпирането на пари и документация “Опознай своя клиент”, които няма да наложат допълнителна тежест за вашата организация, но ще сте спазили изискванията на закона.

Ние може да определим кои са вашите действителни собственици и как да подадем тази информация към регистрите.