назад

Обществени поръчки

Ние предоставяме професионална помощ на възлагащите органи при анализ и изготвяне на документация за отделни тръжни процедури за обществени поръчки.

Също така консултираме участници в процедурите по обществени поръчки, включително пълна правна помощ за регистрация в специализираната платформа за обществени поръчки, подготовка и подаване на документи, договаряне, изпълнение, отчитане и плащания за извършени дейности.