назад

Медии

Знаем, че бизнесът, свързан с медиите, социалните платформи, връзките с обществеността, дигиталните агенции и рекламата, трябва да съчетава креативността със спазването на законите в областта на защитата на авторските права, защитата на потребителите и на конкуренцията. Ние правим възможно креативността да отговаря на закона и подпомагаме клиентите си при изготвяне на споразумения с клиенти и доставчици, изпълнение на проекти, изпълнение на кампании, търговска и друга аудио-визуална продукция, медийно планиране и др.