назад

Криптотърговия и финансови иновации

След договарянето на Регламента MiCA (Пазари на криптоактиви), чиито основни
правила вече са договорени в рамките на Съюза, ние съветваме всички нови и
съществуващи местни и чуждестранни криптоентусиасти как да създадат или
реорганизират своя бизнес или как да инициират нови монети или предлагане на токени в
съответствие с бъдещото законодателство.
Както се случи с отвореното банкиране, инвестиционната индустрия също скоро ще бъде
демократизирана. Груповото финансиране постепенно завоюва територии в бизнеса на
брокерските фирми от старата школа. Без значение кой сте – платформа, инициатор или
инвеститор – ние сме готови да ви подкрепим при лицензирането на оператор на
платформа или при листването на вашия проект върху нея.