назад

Корпоративно право

Заедно изграждаме силни компании!

Можете да разчитате на нас за структуриране и регистрация на различни видове търговски дружества и търговски групи (консорциуми, холдингови структури), клонове и представителства на чуждестранни компании; Съвместни предприятия; НПО; Реорганизация и трансформации; Ликвидация, несъстоятелност и преструктуриране; Прехвърляне на активи и акции; Търговски споразумения и споразумения за неразкриване на конфиденциална информация.