назад

Интелектуална собственост

Никога няма да забравим да защитим вашите най-ценни нематериални активи. Ние ще ви консултираме относно защитата на вашите идеи, ноу-хау и търговски тайни, собствеността върху вашите търговски марки, имена на домейни, авторски права, собственост върху софтуера, както и при изготвянето и подписване на перфектните договори за осигуряване на най-добрата защита.