назад

Инвестиции в частен капитал

С над 200 успешни международни сделки с дялове, акции, конвертируеми заеми, SAFEs и други инструменти за инвестиране може да бъдем вашият доверен правен съветник при извършване и получаване на частни инвестиции.