назад

Какво е BEAM?

BEAM е специален пазар към Българска фондова борса за набиране на капитал от акционерни дружества – най-вече малки и средни предприятия – при облекчени условия.

На BEAM пазара можете да получите финансиране и чрез издаване на облигации, както и срещу дериватни инструменти с опционен характер, издадени върху акции – варанти и права. Допустимо е предлагането и на хибридни инструменти, съчетаващи качествата на
капитал и дълг – например акции с фиксиран/гарантиран дивидент, конвертируем дълг и други подобни. Това е важно за финансирането на стартъпи, достигнали известна зрелост в развитието си.

На BEAM всяко акционерно дружество може да набира до 8 млн. евро годишно бързо и при особено облекчени условия, без на практика да попада след това под текущия контрол на Комисията за финансов надзор. Можете и просто да се регистрирате на BEAM, за да получите публичност и да постигнете по-добри условия за едно бъдещо финансиране.

За да стъпите на BEAM, вие трябва да ангажирате съветник, одобрен от Борсата.