назад

BEAM Услуги

DSP е съветник, одобрен за BEAM пазара от Българска фондова борса, и като такъв ще изпълни за клиентите си целия цикъл от услуги, включени в набирането на капитал:

  • Първоначално консултиране;
  • Структуриране на проекта в съответствие с инвестиционната стратегия на клиента;
  • Правна и счетоводна подготовка на дружеството, включително и създаване на защитни механизми за запазване на контрола от мажоритарните акционери;
  • Изготвяне на информационен документ, както и на всички приложения към него;
  • Провеждането на предлагането/подписката;
  • Разпределение и регистриране на новите акции в Търговския регистър и Централен депозитар;
  • Текущо правно обслужване на дружеството след приключване на набирането на капитал.

DSP разполага с контакти с много инвеститори, но предлага на клиентите си и услугите на няколко първокласни инвестиционни посредници, които успешно са пласирали не една и две емисии на BEAM. В същото време DSP действа като довереник на клиента и гарантира интересите му, в отношенията му с избрания или избраните инвестиционни посредници.