назад

BEAM Проекти

DSP e вписано като Съветник на Пазара BEAM от 18.04.2022 г. Основната ни роля като Съветник е да подпомагаме работата на дружествата-емитенти в процеса им по листване и в живота им като търгувани компании след това.
DSP e участвало като съветник по първичното публично предлагане (IPO) на “Бии Смарт Текнолоджис” АД на Пазара BEAM, в което компанията набра 1 199 990 лева.
DSP предоставя консултации и текущо обслужване на компании, чиито финансови инструменти са допуснати до търговия на Пазара BEAM, като: