назад

Венчър фондове

Нашият екип “Венчър фондове” е един от първите, който работи с Фондове за рисково финансиране в областта на частни капитали и рискови инвестиции в България.

През последните години правно подкрепихме, съветвахме, структурирахме или участвахме в тръжни процедури за:

 • 12M Фонд по инициативата Jeremie;
 • 10M Частен фонд за финансиране на компании в ранен етап на развитие, инвестиращ в технологични компании с фокус в Югоизточна Европа;
 • 40M Seed и серия A Фонд, финансиран от Европейски инвестиционен фонд, със седалище в Холандия;
 • 19M Seed Фонд с инвестиционен фокус в Югоизточната диаспора;
 • 13M Seed Фонд за съвместно инвестиране, финансиран от Европейския инвестиционен фонд (първият регистриран в България);
 • 19,1М Фонд за финансиране на компании в ранен етап на развитие, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност, 2014-2020“ (Фонд на Фондовете);
 • 24,1M Внедряване на финансов инструмент Фонд за рисков капитал, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност, 2014-2020“ (Фонд на Фондовете);
 • 38,5M Прилагане на финансов инструмент Мецанин / Фонд за растеж, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност, 2014-2020“ (Фонд на Фондовете);
 • 28,8 млн. Внедряване на финансов инструмент – „Фонд за трансфер на технологии“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност, 2014-2020“ (Фонд на Фондовете);
 • 150K – 1M Многобройни частни микро и семейни фондове;
 • Акселераторски програми;
 • Първият частен клуб за ангел-инвеститори н в България;
 • Многобройни самостоятелни ангел-инвеститори.