назад
08.02.2019

Подаване в ТР и Регистъра на ЮЛНЦ на Декларация по чл. 38 от Закона за счетоводството от предприятия, които не са извършвали дейност през 2018 г.

Предприятия,
които не са осъществявали дейност през
2018
г.
могат да
се възползват от възможността да не
публикуват Годишния си финансов отчет
в Търговски регистър
и Регистъра на ЮЛНЦ.
Обстоятелството, че дадено предприятие
не е извършвало дейност,
се
декларира с Декларация, която се публикува
в Търговския регистър
и Регистъра на ЮЛНЦ,
като срокът за това до 31 март
2019
г
. Такси
по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за търговския
регистър и регистъра на юридическите
лица с нестопанска цел за публикуване
на Декларацията
не
се дължат.

Ако
Вашето предприятие не е извършвало
дейност през 201
8
г. и искате да се възползвате от
предвидената в Закона възможност да не
публикувате Годишния си финансов отчет
в Търговски регистър
и Регситъра на ЮЛНЦ,
то в срок до
31.03.201
9г. следва да подадете нарочна Декларация
за това до Търговски регистър
и Регистъра на ЮЛНЦ.
В случай, че не се възползвате от тази
възможност, то следва да подадете
Годишния си финансов отчет за 201
8
г., по общия ред,
в
срок до 30.06.201
9г.

Както
и до сега, екипът ни остава в готовност
да Ви окаже всякакъв вид правна помощ,
от която може да се нуждаете, както да
изготви и подаде от Ваше име описаната
Декларация.

Настоящото
изложение не представлява правна
консултация или правен съвет, а изразява
мнението на екипа на
Адвокатско
дружество „Димитрова, Стайкова &
Партньори”.