назад
13.02.2018

Нова възможност – предприятията, които не са извършвали дейност през 2017 г., може да не публикуват Годишните си финансови отчети в Търговски регистър

Съгласно
промените в чл. 38 от Закона за счетоводството,
които са в сила от 01.01.2018 г.,
предприятия,
които не са осъществявали дейност през
отчетния период могат да се възползват
от възможността да не публикуват Годишния
си финансов отчет в Търговски регистър.
Обстоятелството, че дадено предприятие
не е извършвало дейност,
се
декларира с Декларация, която се публикува
в Търговския регистър, като срокът за
това до 31 март на следващата година
.
Такси по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за
търговския регистър и регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел за
публикуване на Декларацията
не
се дължат.

С оглед описаната
промяна, ако Вашето предприятие не е
извършвало дейност през 2017 г. и искате
да се възползвате от предвидената в
Закона възможност да не публикувате
Годишния си финансов отчет в Търговски
регистър,
то
в срок до 31.03.2018 г. следва да подадете
нарочна Декларация за това до Търговски
регистър
. В
случай, че не се възползвате от тази
възможност, то следва да подадете
Годишния си финансов отчет за 2017 г., по
общия ред,
в
срок до 30.06.2018 г.

Както
и до сега, екипът ни остава в готовност
да Ви окаже всякакъв вид правна помощ,
от която може да се нуждаете, както да
изготви и подаде от Ваше име описаната
Декларация.

Настоящото
изложение не представлява правна
консултация или правен съвет, а изразява
мнението на екипа на
Адвокатско
дружество „Димитрова, Стайкова &
Партньори”.