назад
25.09.2017

Начисляването на такса за събиране на битови отпадъци на юридически лица за календарната 2018 година

Адвокатско дружество „Димитрова, Стайкова и партньори“ Ви уведомява, че, считано от 1-ви Октомври 2017 г. започва да тече срокът за подаване на Декларации по образец за намаляване на таксата за събиране на битови отпадъци при избор на брой и тип на съдове за сметосъбиране за юридическите лица за календарната 2018 г., както и за подаване на Декларация по образец за освобождаване от такава такса в случай, че имотът не се използва за календарната 2018 г.

Крайните срокове и възможностите за подаване на такива Декларации са различни за всяка Община, на територията на която се намира недвижимият имот.

Оставаме на Ваше разположение за предоставяне на информация и съдействие по горепосочените процедури.