назад
03.06.2015

Иновации в лабораторния анализ на мляко

Семинарът беше организиран по инициатива на американската корпорация Бентли Инструментс –  производител на аналитични инструменти от световен ранг (www.bentleyinstruments.com) и техните представители в България „Бентли фарм“ ООД (www.bentleyfarm.bg) и се проведе със съдействието на нашите дългогодишни партньори от „Енпром“ ООД (www.enprom.bg), които се занимават с подготовка и управление на проекти за кандидатстване към различни европейски, национални и други международни финансови донори. В събитието взеха участие и представители на Българската агенция по безопасност на храните (www.babh.government.bg).

На семинара бяха представени най-модерните технологии в лабораторния анализ на млякото, българските и световните практики в тази сфера, както и мерките на контрол, който упражнява държавата в лицето на БАБХ.

Екипът на адвокатско дружество „Димитрова, Стайкова и Партньори“ представи изискванията на българското и европейското законодателството относно изискванията към качеството на млякото.  Насочихме вниманието на присъстващите към основните изисквания, предвидени в подзаконовите нормативни актове към процесите по вземане на проби и анализ от мляко и млечни продукти и начина, по който тези процеси влияят върху цялостното развитие на бранша – от добива, през съхранението, изкупуването, транспортирането, изкупуването и преработката на млякото до търговията с млечни продукти. Разгледахме подробно:

  • Наредбата за специфичните изисквания към млечните продукти;
  • Наредба за хигиената на храните;
  • Наредба за специфичните изисквания при производството, съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и изискванията за търговия и пускане на пазара на мляко и млечни продукти;
  • Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на храните.

Съвместно с партньорите ни от „Енпром“ ООД представихме и  възможностите за финансиране при закупуване на аналитичната техника по “Програма развитие на селските  райони”, финансирана от Европейския съюз. Спряхме се на някой специфични възможности за преструктуриране на бизнеса и кредитите на фирмите, оптимизиране на разходите и събиране на вземанията им, които могат значително да ги подпомогнат при собственото финансиране на проектите.

Повече информация за нашата дейност, свързана с подобен вид оптимизации на дейността на дружествата, можете да прочетете в „Корпоративно преструктуриране“.