назад
10.10.2023

DSP представи ДПК на онлайн конференция FinX

DSP взе участие в провелата се на 07.10.2023 г. онлайн конференция FinX: Счетоводство и финанси. Конференцията се организира и провежда от Finance Academy.

Темата, която представи адв. Невена Стайкова беше свързана с Дружеството с променлив капитал (ДПК). Бяха представени основните положения в ДПК, като: капитал и дялове в дружеството, възможности за непарични вноски и конвертируеми заеми, прехвърлянето на дружествени дялове, специални правила по отношение на разпореждането с дружествени дялове (Right of first refusal, Drag-along,Tag-along, Change of control), придобиването на собствени дялове, Option Pools, органите на управление на дружеството, преобразуването и други.

Новият вид дружество (ДПК) предизвика интерес в участниците  и се получи интересна дискусия.
Екипът на DSP благодари на организаторите за поканата и възможността да представи ДПК на по-широка публика!