назад
17.05.2020

Днес НЕ може, утре може, или новите Заповеди на министъра

От 00:00 часа на 14 май 2020 г. влязоха в сила 4 нови Заповеди на Министъра на здравеопазването, с които се цели конкретизирането и обобщаването на вече въведени и познати противоепидемични мерки за територията на страната. Заповедите са резултат от обявената с Решение на Министерския съвет извънредна епидемична обстановка и са приети на основание чл. 61 и чл. 63 от Закона за здравето. Едната от тези Заповеди още на следващия ден (15 май 2020 г.) беше отменено и на нейно място беше издадена нова 🙂

С настоящото изложение Ви представяме кратък анализ на обявените Заповеди. С цялото им съдържание можете да се запознаете тук (Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г.; Заповед № РД-01-268/15.05.2020 г.; Заповед № РД-01-264/14.05.2020 г.; Заповед № РД-01-265/14.05.2020 г.)

I. ЗАПОВЕД № РД-01-262/14.05.2020 г. относно организацията на работния процес и ограниченията за граждани на открити и закрити места

С тази Заповед, считано от 14.05.2020 г. до 14.06.2020 г., се въвеждат и обобщават следните противоепидемични мерки:

1. УКАЗВА се на работодателите, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност, да организират дистанционна форма на работа за своите служители (надомна работа/работа от разстояние). При невъзможност за работа от разстояние всеки работодател следва да създаде подходяща организация на работния процес, включваща осигуряване на физическа дистанция между лицата на най-малко 1,5 м; дезинфекция; осигуряване на лични предпазни средства и пр.

2. ВЪВЕЖДАТ СЕ ИЗИСКВАНИЯ за всички физически и юридически лица, непосредствено обслужващи клиенти и предоставящи услуги на гражданите, включващи осигуряване на физическа дистанция между лицата на най-малко 1,5 м; дезинфекция; осигуряване на лични предпазни средства (в т.ч. предпазна маска, ръкавици, шлем) и др.

3. ОСТАВА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО за носене на защитна маска за лице или друго средство, покриващо носа и устата, за всички лица, когато се намират на закрити обществени места – обществен транспорт, търговски, спортни или културни обекти, администрации, молитвени храмове и други места, на които се предоставят обществени услуги.

4. ВЪВЕЖДА СЕ ИЗИСКВАНЕ за задължително спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. разстояние на открити обществени места между лица, които не са от едно семейство/домакинство.

II. ЗАПОВЕД № РД-01-268/15.05.2020 г., касаеща образователни, културни и обществени дейности и прояви

С тази Заповед, считано от 14.05.2020 г. до 14.06.2020 г., се въвеждат и обобщават следните противоепидемични мерки:

1. Остават ЗАБРАНЕНИ за посещение: увеселителни и игрални зали; барове; дискотеки; закрити търговски обекти – ресторанти и други заведения; с изключение на търговските центрове тип МОЛ, които отварят от 00:00 часа на 18.05.2020 г.

2. Остават ЗАТВОРЕНИ за посещение: училища, университети, детски ясли и детски градини, обучителни институции и организации, като се ПРЕДЛАГА дистанционна форма на обучение. Изключение от забраната се прави за определени дейности, сред които провеждане на обучителни курсове за придобиване на правоспособност за управление на МПС и др.

3. ЗАБРАНЯВА СЕ провеждането на масови спортни мероприятия на открити и закрити места, с изключение на колективното спортуване за аматьори с до 12 участници без публика и на открито, както и с изключение на посещенията във фитнес зали, които се отворени за посещения от 00:00 часа на 18.05.2020 г.

4. ЗАБРАНЯВА СЕ провеждането на масови научни мероприятия – конференции, симпозиуми и др.

5. ЗАБРАНЯВА СЕ провеждането на масови културно-развлекателни мероприятия на закрито, с ИЗКЛЮЧЕНИЕ на посещенията на кина, музеи, галерии и библиотеки.

6. ЗАПАЗВА СЕ часовия диапазон от 8:30 до 10:30 часа, в който САМО лица над 60 г. могат да посещават хранителни магазини и аптеки.

III. ЗАПОВЕД № РД-01-264/14.05.2020 г., касаеща провеждането на болнично лечение, лечението в домашни условия и подлагането на задължителна изолация (карантина)

С тази Заповед се въвеждат и обобщават следните противоепидемични мерки:

1. ВЪВЕЖДАТ СЕ критерии за подлагане на задължителна изолация и болнично лечение за лица, заразени и/или носители на COVID-19 – в т.ч. лица над 60 годишна възраст, лица с придружаващи хронични заболявания или с тежко клинично протичане на заболяването.

2. ВЪВЕЖДАТ СЕ критерии за подлагане на задължителна изолация и лечение в домашни условия за период от 28 дни за лица – заразоносители, без симптоматични оплаквания или с леки оплаквания и без придружаващи хронични заболявания.

3. ВЪВЕЖДА СЕ задължителна изолация в домашни условия за период от 28 дни за оздравелите лица, както и 14-дневна изолация в домашни условия за близки контактни лица на потвърден случай на COVID-19, както и на лица, които са влезли на територията на страната от други държави.

IV. ЗАПОВЕД № РД-01-265/14.05.2020 г., касаеща забрана за влизане на територията на Република България

С тази Заповед, считано от 14.05.2020 г. до 14.06.2020 г., се въвеждат и обобщават следните противоепидемични мерки:

1. ВЪВЕЖДА СЕ забрана за влизане на територията на Република България през всички гранични пунктове с въздушен, морски, железопътен и автомобилен транспорт.

ИЗКЛЮЧЕНИЕ се прави за:

● български граждани и членове на техните семейства; лица с постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване и техни семейства; граждани на ЕС медицински специалисти; заетите с транспортна дейност; чуждестранни официални длъжностни лица и др;

● транзитно преминаване през територията на Република България, когато може да се гарантира незабавното напускане на страната.

2. ЗАПАЗВА СЕ задължението за поставяне под 14-дневна карантина на всички лица, които влизат на територията на страната.

Предвидено е облекчение за това задължение за определени категории лица, сред които водачи на автобуси, тежкотоварни автомобили, членове на екипажа на въздухоплавателни средства, лица, пристигащи в специализираните пристанища на Република България и др.

В случай че имате необходимост от допълнителна информация, разяснения и/или нужда от съдействие, сме на Ваше разположение.

Настоящото изложение не представлява правна консултация или правен съвет, а изразява мнението на екипа на Адвокатско дружество „Димитрова, Стайкова & Партньори”.