назад
11.10.2022

Крипто-активи и Противодействие на прането на пари (ППП): Споразумение за MiCA; Планът за ППП напредва

Споразумение относно MiCA:

Съветът на ЕС и Европейският парламент постигнаха временно споразумение относно MiCA (предложения регламент на ЕС относно пазарите на криптоактиви) след 3 месеца тристранни преговори.

Тази всеобхватна рамка е предназначена да осигури яснота, сближаване и защита на инвеститорите в целия ЕС и да гарантира финансова стабилност, като изисква доставчиците на услуги за криптоактиви (ДУК) да бъдат упълномощени, за да работят в рамките на ЕС. ДУК, упълномощени съгласно MiCA, след това ще могат да паспортизират своите услуги в целия ЕС. Както при повечето ключови области на законодателството на ЕС в областта на финансовите услуги, също се предвиждат оповестявания, свързани с устойчивостта.

Стабилните монети бяха особена фокусна област с напредването на MiCA – емитентите на стабилни монети ще подлежат на изисквания за ликвидност и ще се нуждаят от базиране в ЕС. Всички стабилни монети ще бъдат обект на надзор от Европейския банков орган.

За момента незаменимите токени (NFT) са извън обхвата, но Европейската комисия ще разгледа това отново 18 месеца след влизането в сила на MiCA, за да види дали е оправдан режим, свързан с NFT.

На датата, на която MiCA е публикувана в Официален вестник, се очаква да започне да се прилага 18 месеца по-късно (времето предстои да бъде потвърдено).

Трансфери на крипто-активи:

Временно споразумение относно MiCA последва бързо, след като на 29 юни беше постигнато временно споразумение за актуализации на регламента относно информацията, придружаваща преводите на средства за установяване на прехвърляния на крипто-активи.

Това е част от плана за действие на Комисията за ППП.

Намерението е да се изисква от ДУК да събират и правят достъпна определена информация за инициатора и бенефициента на прехвърлянията на криптоактиви, извършвани от тях, за да се гарантира проследимост (известно като „правило за пътуване“). От ДУК също ще се изисква да прилагат съответните подходящи вътрешни политики, процедури и контрол. В крайна сметка ДУК ще станат задължени субекти за целите на ППП, в съответствие с препоръките на Financial Action Task Force (като FATF също публикува актуализация, фокусирана върху „правилото за пътуване“).

Очаква се датата на прилагане на актуализирания регламент за прехвърляне на средства да бъде приведена в съответствие с датата на прилагане на MiCA.

Агенция за ППП:

В свързано развитие Съветът на ЕС потвърди частичната си позиция относно предложението за създаване на специален орган на ЕС за борба с изпирането на пари (AППП) съгласно Плана за действие за борба с изпирането на пари – той настоява за разширяване на обхвата на преките надзорни правомощия на АППП, но все още не е договорено къде ще бъде базирана тази агенция.

Настоящото изложение не представлява правна консултация или правен съвет, а изразява мнението на екипа на Адвокатско дружество „Димитрова, Стайкова & Партньори”.