назад
02.12.2020

Новите мерки за влизане на територията на Република България

Със Заповед на министъра на здравеопазването от 27.11.2020 г., е въведена временна забрана за влизане на територията на Република България, считано от 01.12.2020 г. до 31.01.2021 г. Влизането на българска територия е забранено през всички гранични пунктове, с въздушен, морски, железопътен и автомобилен транспорт.

ЗА КОГО ВАЖИ ЗАБРАНАТА

За всички лица, независимо от тяхното гражданство и за които в Заповедта не е предвидено изрично изключение (вижте по-долу).

ЗА КОГО НЕ ВАЖИ ЗАБРАНАТА

 • за български граждани;
 • за граждани на държави членки на Европейския съюз (ЕС), Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, на страни по Шенгенското споразумение (включително Република Сан Марино, Княжество Андора, Княжество Монако и Държавата град Ватикан);
 • за гражданите на Австралийски съюз, Канада, Грузия, Япония, Нова Зеландия, Република Руанда, Република Корея, Кралство Тайланд, Република Тунис, Източна република Уругвай, Обединените арабски емирства, Украйна, Република Северна Македония, Република Сърбия, Република Албания, Косово, Босна и Херцеговина, Черна гора, Република Молдова, Израел, Държавата Кувейт, Република Беларус и Република Турция;
 • за лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България;
 • за лицата, притежатели на българска виза за дългосрочно пребиваване вид „D“;
 • за лицата, които имат разрешение за пребиваване в държава-членка на Европейския съюз, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, или в страна по Шенгенското споразумение (включително Република Сан Марино, Княжество Андора, Княжество Монако и Държавата град Ватикан);
 • за медицински специалисти, когато пътуването е свързано с професионалната им дейност;
 • за работници, които участват в доставките на лекарствени продукти, медицински изделия и лични предпазни средства, медицинска апаратура, включително при инсталирането и поддръжката ѝ;
 • за транспортен персонал;
 • за официални длъжностни лица;
 • за лица, пътуващи по хуманитарни причини;
 • за представители на търговско-икономическите и инвестиционни дейности и лица, имащи пряко отношение към: изграждане, поддържане, експлоатация и осигуряване на безопасността на стратегическата и критичната инфраструктура на Република България;
 • за сезонни земеделски работници и работници в областта на туризма;
 • за погранични работници;
 • за лица, пътуващи с цел обучение за осъществяване на дейности по приключването на учебната 2019/2020 г., както и за обучение през учебната 2020/2021 г., както и лица, участващи в изпитни комисии, при условие, че изпитът не може да се проведе от разстояние в електронна среда;
 • за организатори и участници в международни спортни състезания;
 • за чужди граждани, за получаване на указ по Закона за българското гражданство за придобито българско гражданство, удостоверено с писмо на Министерство на правосъдието;
 • за организатори и участници в международни културни събития.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ – КОИ ЛИЦА ТРЯБВА ДА ПРЕДСТАВЯТ PCR ТЕСТ

Всички лица, които имат право да влизат на българска територия и които пристигат от трети страни извън посочените по-долу изключения (вижте: изключения – не представят PCR тест), се допускат на територията на Република България при представяне на отрицателен PCR тест, направен до 72 часа преди влизането в страната.

Важно! При непредставяне на отрицателен PCR тест, българските граждани и лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване се поставят под карантина за срок от 10 дни. Директорът на съответната регионална здравна инспекция може да отмени издаденото предписание за поставяне под карантина при представяне на отрицателен PCR тест, направен до 24 часа от влизането в страната.

ИЗКЛЮЧЕНИЯТА – КОИ ЛИЦА НЕ ПРЕДСТАВЯТ PCR ТЕСТ

 1. Лицата, за които не важи забраната за влизане в България (посочени по-горе) и пристигащи с начална точка на отпътуване*:
  • Държави членки на ЕС, Обединено Кралство на Великобритания и Северна Ирландия, Страни по Шенгенското споразумение (включително Република Сан Марино, Княжество Андора, Княжество Монако и Държавата град Ватикан);
  • Австралийски съюз;
  • Грузия;
  • Източна република Уругвай;
  • Канада;
  • Кралство Тайланд;
  • Нова Зеландия;
  • Обединените арабски емирства;
  • Република Беларус;
  • Република Корея;
  • Република Руанда;
  • Република Сърбия;
  • Република Турция;
  • Република Тунис;
  • Япония.
 2. Водачи на автобуси и на товарни автомобили, извършващи международни превози;
 3. Медицински специалисти, доставящите лекарствени продукти, предпазни средства, апаратура и пр. медицински изделия;
 4. Официални длъжностни лица;
 5. Погранични работници;
 6. Краткосрочно командировани;
 7. Членове на екипажи на въздухоплавателни средства;
 8. Български граждани, членове на екипажи на плавателни съдове.

*Държавата, от която лицето пристига, е държавата – начална точка на неговото отпътуване, независимо от престой, свързан с транзитното му преминаване през други държави по време на придвижването му.

В случай че имате необходимост от допълнителна информация, разяснения и/или нужда от съдействие, сме на Ваше разположение.

Настоящото изложение не представлява правна консултация или правен съвет, а изразява мнението на екипа на Адвокатско дружество „Димитрова, Стайкова & Партньори”.