назад
30.11.2020

Новата мярка “Запази ме”: 24 лв. на ден за служители от затворени обекти

На 27.11.2020 г. (с Постановление № 325/ 26.11.2020 г.) беше въведена Мярката “Запази ме”. Постановлението, с което се въвежда новата Мярка е в сила от 27.11.2020 г., а Агенция по заетостта ще приема заявления за изплащане на компенсациите от 30.11.2020 г. (понеделник).

ЗА КОГО СЕ ОТНАСЯ НОВАТА МЯРКА?

Мярката се отнася за работещите в икономически дейности, временно ограничени със Заповед на министъра на здравеопазването от 25.11.2020 г. Със Заповед на министъра на труда и социалната политика са определени и кодовете на икономическите дейности, за работещите в които, ще се прилага Мярката. Към момента мярката се отнася за работещите:

 • в барове, механи, винарни, бирарии, кафенета и пр. заведения за хранене и питейни заведения;
 • в дискотеки, пиано и нощни барове, нощни клубове и други подобни нощни заведения за развлечения на закрито;
 • в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи;
 • във фирми за организиране на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тиймбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма;
 • във всички търговски обекти в случай, че търговският обект се намира на територията на търговски център тип МОЛ, с изключение на магазини за хранителни стоки, аптеките, дрогериите, оптиките и зоомагазините.
 • в детски градини и ясли;
 • в кина.

Право на подкрепа по Мярката имат и:

 • организаторите на концерти;
 • участващите в представления на живо – оперни, оперетни, циркови и други сценични произведения;
 • работещите в музеи;
 • режисьори, продуценти, сценографи, дизайнери на костюми и осветление, технически специалисти;
 • работещите по колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер;
 • специалистите в солариуми, сауни, салони за отслабване и масаж.

КАКВО СЕ РАЗБИРА ПОД “КОМПЕНСАЦИИ” ПО СМИСЪЛА НА ПОСТАНОВЛЕНИЕТО?

Това са суми, които се изплащат за не повече от 60 дни, в които са ползвали неплатен отпуск във връзка с наложените ограничения за осъществяване на дейността, за която са наети.

Важно! Изплатените компенсации представляват необлагаем доход по смисъла на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

КАКЪВ Е РАЗМЕРЪТ НА КОМПЕНСАЦИЯТА И ЗА КАКЪВ ПЕРИОД СЕ ИЗПЛАЩА?

 • За работещите на 8-часов работен ден – компенсацията ще е 24 лв. за всеки ден, в който са в неплатен отпуск.
 • В случаите на непълно работно време размерът на компенсацията ще се определя пропорционално на уговореното работно време в трудовия договор.

КАКВИ СА УСЛОВИЯТА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА КОМПЕНСАЦИИТЕ?

 1. Работниците/служителите да са в неплатен отпуск, предоставен в периода от 29.10.2020 г. до 31.12.2020 г., поради въведените временни ограничения за осъществяване на посочените по-горе дейности или такива, които биха били определени с последващ държавен акт.
 2. Работниците/служителите да са осигурени при същия работодател преди датата на акта на държавния орган, с който се въвеждат ограниченията.
 3. Работниците/служителите да не ползват отпуск на друго основание (например платен отпуск, отпуск при временна неработоспособност и пр.)
 4. Работниците/служителите да не получават месечна целева помощ по реда на ПМС № 218 от 17.08.2020 г. към Агенцията за социално подпомагане (помощите за семейства с деца до 14 годишна възраст).
 5. Работодателят да е местно физическо или юридическо лице или чуждестранно юридическо лице, което осъществяват стопанска дейност в на Република България.
 6. Работодателят да отговаря на изискванията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно помощта de minimis (минималната помощ de minimis се отнася до държавна помощ в малък размер за предприятия, за която държавите от ЕС не трябва да уведомяват Европейската комисия. Максималният размер е 200 000 евро за предприятие за период от три години).

Важно! При прекратяване на трудовия договор на работника/служителя в периода за подкрепа, изплащането на компенсацията се прекратява от датата на прекратяването на договора.

КАКЪВ Е РЕДЪТ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА КОМПЕНСАЦИИТЕ?

 1. Работодателят информира работниците и служителите за възможностите да получават компенсации по новата мярка.
 2. Желаещите да получат компенсацията предоставят на работодателя си писмена декларация по образец, в която посочват периода за ползване на неплатен отпуск и банковата си сметка, по която да се изплащат компенсациите.
 3. Работодателят подава в дирекция „Бюро по труда” по мястото на работа на работниците/служителите:
 4. Компенсациите са дължими от датата на решението за одобряване на документите от комисиите в дирекциите „Бюро по труда“, но не по-рано от началната дата на неплатения отпуск.
 5. Компенсациите се изплащат директно по сметка на работника/служителя до 5 работни дни след одобряването на подаденото заявление.

Важно! Сумите за компенсации са допустими от датата на издаване на заповедта на работодателя за неплатен отпуск, но не по-рано от 29 октомври 2020 г. и не по-късно от 31 декември 2020 г.

Важно! Работодателите са длъжни да запазят заетостта на работниците и служителите, за период, който е равен на този, през който са изплащани компенсации. Не е посочено каква е последицата за работодателя, ако не спази това задължение, но най-вероятно ще трябва да възстанови получените компенсации.

В случай че имате необходимост от допълнителна информация, разяснения и/или нужда от съдействие, сме на Ваше разположение.

Настоящото изложение не представлява правна консултация или правен съвет, а изразява мнението на екипа на Адвокатско дружество „Димитрова, Стайкова & Партньори”.