назад
05.05.2020

COVID-19 и новите правила за гражданите

В условията на динамично развиващата се ситуация в условията на COVID-19, правителството на Р. България ежедневно приема мерки, насочени към поетапното възстановяване на икономическия и социалния живот в страната. От 01.05.2020 г. Министърът на здравеопазването започна да издава Заповеди, по силата на които, част от силно рестриктивните мерки за борба срещу разпространението на COVID-19, отпадат.

С оглед постоянната промяна в публичната информацията относно отпадането/облекчаване на мерките, ви представяме кратко описание на отпадналите мерки.

1. Носене на предпазни маски:

Отпадна задължението за всички лица за носене на предпазни маски на открити обществени места, паркове, улици и автобусни спирки.

Остава задължението за всички лица, които се намират на открити обществени места (в т.ч. паркове, улици, автобусни спирки), да спазват изискването за социална дистанция и всички противоепидемични мерки, като при необходимост от контакт с други лица да носят предпазна маска или друго средство, покриващо носа и устата.

Остава задължението за всички лица за носене на маски в закрити обществени помещения (магазини, аптеки, банки и пр.)

2. Посещения в национални паркове, природни паркове, планини и други обособени места с паркова среда извън населените места:

Отпадна забраната, но посещенията ще се извършват при строго осигурена организация и по определени маршрути, така че да се избегне струпването на много хора на едно място.

Остава забранено ползването на лифтове, както и посещението на хижи и други туристически обекти.

3. Спортни дейности:

Допуска се упражняването на индивидуален спорт на открито, в т.ч. тенис, колоездене, лека атлетика, голф и др., но при спазване на дистанция от най-малко 2,5 метра между отделните спортуващи.

Допускат се и посещенията на самостоятелни плувни комплекси и басейни, но без да се разрешава функционирането на прилежащите към тях търговски обекти.

4. Посещенията на търговски обекти:

Допускат се (от 06 Май 2020 г.) посещенията на търговски площи на открито (градини, тераси и др.) на ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе сладкарници, но при строго спазване на следните мерки:

  • разполагане на масите по начин, осигуряващ разстояние не по-малко от 1,5 метра между тях и не повече от четири лица на маса или на едно семейство;
  • обслужващият персонал да е с поставена защитна маска за лице;
  • да се почистват и дезинфекцират повърхностите на масите и столовете след всеки посетител;
  • да се поставят на видни места диспенсери с дезинфектант за ползване от посетителите на заведението.

 5. Напускане на областните градове:

Премахват се (от 00:00 часа на 06 Май 2020 г.) контролно пропускателните пунктове, изградени на изходите на областните градове.

Движението на автомобили ще се осъществява свободно и без необходимост от представяне на декларации и служебни бележки пред органите на реда.

Продължаваме да следим обстановката в страната и мерките, които държавната власт предприема, и да ви информираме за всички съществени промени.

Настоящото изложение не представлява правна консултация или правен съвет, а изразява мнението на екипа на Адвокатско дружество „Димитрова, Стайкова & Партньори”.