назад
26.10.2016

Адвокати от DSP станаха правни консултанти на Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА)

В началото на м. Октомври, 2016 г., Адв. Невена Стайкова и адв. Донка Димитрова, бяха поканени лично от г-н Благой Рагин за правни консултанти на Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) и нейните членове.
БХРА e член на Международната хотелиерска и ресторантьорска асоциация /International Hotel & Restaurant Association – IH&RA/ и на Балканския алианс на хотелиерските асоциации (Balkan alliance of hotel associations – BAHA).
Опитът на адв. Стайкова и адв. Димитрова в консултирането на редица асоциации и сдружения, както и изключителната им експертиза в ключови отрасли на търговското и гражданското право, се оказаха от решаващо значение при избора им за правни консултанти на БХРА.