назад
09.03.2023

Финансови инструменти за рисково финансиране

Адвокатско дружество DSP беше част от проведената на 09 март от Фонда на Фондовете информационна среща, на която бяха представени Финансовите инструменти за рисково финансиране. Същите са предвидени за изпълнение през новия програмен период 2021 – 2027 г. по програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“.