Горещи теми

Предстоящ краен срок за подаване на декларации за липса на дейност в търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел

в случай, че след 01.01.2019 г. сте подали Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството и през 2022 г. не сте извършвали дейност – сега няма необходимост да подавате нова Декларация; 

Най-важното

Среща на Съветниците на пазара BEAM

DSP, в качеството си на съветник на пазара BEAM, имаше удоволствието да участва в първата по рода си среща на Съветниците на пазара BEAM, организирана по покана на г-н Маньо Моравенов, изпълнителен директор на БФБ.

LinkedInFacebook
Нови изисквания, свързани с реализирането на Зелената сделка

Комисията за финансов надзор информира участниците на финансовите пазари, че считано от 01.01.2023 г. започва да се прилага пакет от европейски нормативни актове, свързани с реализирането на Зелената сделка, които въвеждат нови задължения за участниците на финансовите пазари, както следва: 

LinkedInFacebook
Има ли забрана за ползване на Google Analytics в ЕС?

Възможно ли е използването на Google Analytics, без да бъде нарушаван Регламента за защита на личните данни?

LinkedInFacebook
Крипто-активи и Противодействие на прането на пари (ППП): Споразумение за MiCA; Планът за ППП напредва

Намерението е да се изисква от ДУК да събират и правят достъпна определена информация за инициатора и бенефициента на прехвърлянията на криптоактиви, извършвани от тях, за да се гарантира проследимост (известно като „правило за пътуване“).

LinkedInFacebook
Европейската комисия официално предложи удължаване на преходния период съгласно Регламента на ЕС за колективното финансиране (краудфъндинг) с 12 месеца от 10 ноември 2022 г. до 10 ноември 2023 г.

Това означава, че доставчиците на услуги за колективно финансиране в обхвата (ДУКФ), които вече са извършвали услуги за групово финансиране в обхвата на 10 ноември 2021 г., могат да продължат да предоставят тези услуги на преходна основа до 10 ноември 2023 г., при условие, че тяхното заявление за разрешение е подадено до техните национален компетентен орган (НКО) преди 1 октомври 2022 г.

LinkedInFacebook
12318