назад
04.03.2022

Санкциите срещу Русия и новите задължения за Платформите

Съветът на Европейския съюз прие Регламент (ЕС) 2022/350 на 1 март 2022 г. за ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна. 

Регламентът е общо приложим, задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки. С него се въвежда забрана за излъчването на телевизионни програми чрез кабел, сателит, телевизия през интернет протокол, доставчици на интернет услуги, платформи или приложения за споделяне на видеоклипове в интернет, независимо дали са нови или вече инсталирани.

Регламентът е свързан с ограничаване на публикуване и разпространението на каквото й да е съдържание, което е с източник*:

RT – Russia Today English; 

RT – Russia Today UK; 

RT – Russia Today Germany; 

RT – Russia Today France; 

RT- Russia Today Spanish) и Спутник.

* Към момента това са единствените, описани в приложение V към Регламента, юридическите лица, образуванията или органите. Възможно е в списъка по приложение V към Регламента да бъда променян (допълван). 

Във връзка с изпълнение на Регламента, се спира срокът на действие на всички лицензии или разрешения за телевизионно и радиоразпръскване, които са обхванати от ограничителните мерки.

За сега няма официална информация, становища и/или коментари по отношение на реалното (техническо) изпълнение на задълженията по Регламента от страна на платформите. 

По-долу даваме неизчерпателни примери, за това какво могат да направят Платформите към момента (преди да има ясни практически указания), за да могат да изпълнят задълженията си по Регламента:

  • модераторите на Платформата, да бъдат уведомени и да следят за публикации, цитиращи забранените източници (RT и Sputink) или споделящи тяхно съдържание през трети страни и при установяване, че източникът им е някой от посочените, да ги издирват;
  • да бъдат идентифицирани домейни на упоменатите забранени източници (RT и Sputink) и да бъдат добавени към автоматична система за забрана за публикуване на линкове, изображения и видео от тези домейни (ако има такава);
  • да информират, по подходящ начин, потребителите на Платформата по отношение на  въведените с Регламента забрани;
  • да включат информация за въведените с Регламента забрана в съответните Правила (Общи условия) за ползване/публикуване на Платформата.

Настоящото изложение не представлява правна консултация или правен съвет, а изразява мнението на екипа на Адвокатско дружество „Димитрова, Стайкова & Партньори”.