Корпоративно преструктуриране

От едноличните фирми на граждани по Указ 56 от 80-те години на ХХ -ти век българските търговски дружества извървяха дълъг и труден път. В днешните напрегнати пазарни условия организацията на много от тях е остаряла или неефективна. Различните дейности си пречат една на друга, банките и останалите кредитори посягат върху цялото фирмено имущество, а данъчните режими на дейностите са неблагоприятни. Като цяло фирмата се управлява все по – трудно, а загубите растат.

Със законодателното ограничаване на офшорните дейности в Европейския съюз дойде редът на компетентното, целенасочено и ефективно корпоративно преструктуриране. То е в състояние да облекчи данъчните режими, да остави на разположение на кредиторите само договорните обезпечения, да намали съществено рисковете и да преодолее колизиите между отделните дейности. Като цяло, управлението значително се облекчава, а загубите се минимизират.

Разбира се, няма единствено правилен начин за преструктуриране. Всичко зависи от индивидуалните особености на дружеството, спецификата на неговата дейност, предпочитаният стил на управление, както и от много други фактори.

Натрупаният опит в последните 25 години на водещите членове на нашия екип ще позволи да създадем конкретно Вашия устойчив, адекватен и ефективен модел на корпоративно преструктуриране, който да развърже ръцете Ви за главното – развитието на Вашия бизнес.

Корпоративното преструктуриране е неизменна част от преодоляването на всяка криза в бизнеса, но извършено навреме, то може да доведе до това – криза изобщо да не настъпи. Защото навременното действие е най – добро, най – точно и най – изгодно.