назад

Паолина Славкова

Юрисконсулт

Образование:

Паолина Славкова е завършила „Право” в Нов български университет, София. Притежава предходен опит в небанковия финансов сектор и работата с дружества, опериращи на финансовите пазари.

Практически области:

Корпоративно право;
Инвестиции в частен капитал;
Венчър фондове;
Стартиращи компании;
Сливания и придобивания;
Банки и Финанси.