Горещи теми

Предстоящ краен срок за подаване на декларации за липса на дейност в търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел

в случай, че след 01.01.2019 г. сте подали Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството и през 2022 г. не сте извършвали дейност – сега няма необходимост да подавате нова Декларация; 

Най-важното

Предстоящ краен срок за подаване на декларации за липса на дейност в търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел

в случай, че след 01.01.2019 г. сте подали Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството и през 2022 г. не сте извършвали дейност – сега няма необходимост да подавате нова Декларация; 

LinkedInFacebook
Нов закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

На 27 януари 2023 г. е приет нов Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН).

LinkedInFacebook
Финансови инструменти за рисково финансиране

програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“

LinkedInFacebook
Среща с акционерите на “Бии Смарт Текнолоджис” АД

Срещата ще се проведе онлайн на 15.02.2023 г. (сряда) от 17:00 часа.

LinkedInFacebook
Среща на Съветниците на пазара BEAM

DSP, в качеството си на съветник на пазара BEAM, имаше удоволствието да участва в първата по рода си среща на Съветниците на пазара BEAM, организирана по покана на г-н Маньо Моравенов, изпълнителен директор на БФБ.

LinkedInFacebook
1218