назад

Димитър Димитров

Партньор

Образование:

Димитър Димитров е завършил Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”
през 1994 г. и има многобройни курсове и специализации в чужбина в областта на
финансовите пазари. Бил е заместник-председател на Държавната комисия по ценни
книжа, управляващ съдружник на „Димитров, Чомпалов и Тодорова“ ООД, и съветник на
Вицепремиера на Р. България и Министър на регионалното развитие и благоустройството.

 

Практически области:

Публични предлагания на ценни книжа;
Публични дружества и търгови предлагания;
Инвестиционна индустрия, платежни и небанкови финансови институции;
Секюритизация на активи;
Сливания и придобивания на публични дружества;
Колективно инвестиране;
Крипто търговия и предлагания на токени.