назад

Даниела Шиклева

Адвокат, Медиатор

Образование:

Адв. Шиклева е завършила Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Стипендиант на фондация „Атанас Буров”. Притежава над 20 г. практика като адвокат и партньор в адвокатски дружества. Притежава и допълнителна квалификация към Американска агенция за международно развитие (USAID) и Международна организация за развитие на правото (IDLО – курс за адвокати EILC) Рим, Италия.  Член на Софийска адвокатска колегия.

Практически области:

Корпоративно право;
Недвижими имоти;
Трудово право;
Обществени поръчки;
Инвестиции в частен капитал/Венчър фондове;
Стартиращи компании;
Процесуално представителство и медиация.