назад

Глория Дотова

Адвокат

Образование:

Завършва Университета за национално и световно стопанство, Юридически факултет.
Член на Софийска адвокатска колегия.

 

Практически области:

Гражданско право;
Облигационно право;
Вещно право;
Търговско право;
Транспортно право;
Правни анализи;
Събиране на вземания;
Несъстоятелност;
Процесуално представителство по граждански, търговски и административни дела.
Процесуално представителство в изпълнителен процес.