назад

Биляна Димитрова

Адвокат

Образование:

Завършила е Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” (2004). Преминала е обучение по американско бизнес право. Притежава мениджърски опит от работа в Делауеър, САЩ. Адвокат с опит в областта на международното бизнес право и инвестиции, вливания, придобивания и правото на интелектуална собственост. Член на Софийска адвокатска колегия. Ментор и лектор в редица проекти, свързани с бизнес и социално предприемачество.

 

Практически области:

Kорпоративно право;
Инвестиции в частен капитал/Венчър фондове;
Стартиращи компании;
Сливания и придобивания;
Право на интелектуална собственост;
Защита на личните данни;
Медии.