назад
03.08.2023

ДПК – иновацията в българското търговско право!

ДПК е факт! Екипът на DSP е горд, че след повече от 5 години упорита работа,
усилията ни за създаване на напълно нов вид търговско дружество, се увенчаха
с успех!
С приетите на 20.07.2023 г. на второ четене промени в Търговския закон (ТЗ) към
познатите до момента дружествени форми се добави и ДРУЖЕСТВО С ПРОМЕНЛИВ
КАПИТАЛ.
С приемането на ДПК възникнаха много въпроси, свързани с неговите особености,
като съотнасянето му към познатите форми на търговско сдружаване, възможностите
за преобразуване на съществуващи дружества в ДПК и т.н.
С оглед водещата роля на DSP в изготвянето на текстовете от закона, екипът ни е
напълно подготвен да Ви предостави цялостна консултация относно приложимостта и
преимуществата на ДПК, както и пълно съдействие за учредяването на ДПК и
преобразуването на съществуващи дружества в ДПК.
Екипът на DSP в партньорство с екипът на “Токушев и партньори” планира и
провеждането на серия обучения по темата ДПК.