Горещи теми

Съветът на Европейския съюз прие Регламент (ЕС) 2022/350 на 1 март 2022 г. за ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна.  Регламентът е общоприложим, задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки. С него се въвежда забрана за излъчването на телевизионни програми чрез кабел, сателит, телевизия през […]

Най-важното

Дължим ли плащане по време на извънредното положение в страната заради COVID-19

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, ПАРТНЬОРИ, ПРИЯТЕЛИ, Съобразно действащата в момента Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването са в сила противоепидемични мерки на територията на страната, които в голямата си част на практика са насочени към преустановяването дейността на търговски обекти. По силата на Заповедта е забранено посещението на „увеселителни и игрални зали, дискотеки, ресторанти, заведения […]

LinkedInFacebook
Служебна бележка или Декларация по образец на МВР?

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, ПАРТНЬОРИ, ПРИЯТЕЛИ, С оглед динамичното и натоварено протичане на първия работен ден след въвеждането на новите рестриктивни мерки срещу разпространение COVID – 19 съгласно Заповед РД-01-143/20.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването (МЗ), представяме на Вашето внимание допълнителна информация относно вида на “служебната бележка от работодател” или друг документ, който да доказва, че пътуването […]

LinkedInFacebook
Извънредни мерки по български – част I

Днес, 24.03.2020 беше обнародван ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (Закон/ът). На всички е ясна целта на този закон, а именно да подпомогне гражданите и бизнеса в тази изключително тежка за всички ситуация. Без да коментираме доколко ще бъде изпълнена […]

LinkedInFacebook
Home office при въведеното извънредно положение заради COVID- 19

    УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, ПАРТНЬОРИ, ПРИЯТЕЛИ,      Във връзка с обявеното извънредно положение в страната, с оглед превенция срещу разпространението на COVID-19 и препоръките на правителството за “home office”, ви информираме за правата, задълженията и действията, които работодателите следва да предприемат за правното обезпечаване на “home office” процес на работа.      Съгласно разпоредбите на Кодекса на […]

LinkedInFacebook
Безконтролен достъп до телефоните ни?!

Оправдава ли извънредното положение правото на полицейските органи да получат (безконтролен и неоправдан) достъп до телефоните ни? В допълнение към мерките, предвидени в обнародвания на 24.03.2020 г. Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (Закон/а), бяха предприети и противоречиви изменения в […]

LinkedInFacebook
12315