Горещи теми

Съветът на Европейския съюз прие Регламент (ЕС) 2022/350 на 1 март 2022 г. за ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна.  Регламентът е общо приложим, задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки. С него се въвежда забрана за излъчването на телевизионни програми чрез кабел, сателит, телевизия […]

Най-важното

ПРЕДСТОЯЩИ КРАЙНИ СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ В ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР И РЕГИСТЪРА НА ЮЛНЦ

1. Подаване на декларации за липса на дейност в Търговски регистър и регистъра на ЮЛНЦ: В случай че управлявате дружество, сдружение, фондация или сте регистриран едноличен търговец, което не е извършвало търговска дейност през 2021 г., то следва в срок до 30 Юни 2022 г. да обявите в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ Декларация […]

LinkedInFacebook
Санкциите срещу Русия и новите задължения за Платформите

Съветът на Европейския съюз прие Регламент (ЕС) 2022/350 на 1 март 2022 г. за ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна.  Регламентът е общо приложим, задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки. С него се въвежда забрана за излъчването на телевизионни програми чрез кабел, сателит, телевизия […]

LinkedInFacebook
Мярката 60/40

Ето какво казва ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55 на МС от 30.03.2020 г. (обнародвано в ДВ, бр. 31 от 1.04.2020 г.), станало известно, като Постановлението за мярка „60 на 40“ Какво се разбира под “компенсации”? Суми за трудови възнаграждения, които се изплащат на работодатели за запазване на заетостта на работници/служители. За какъв период се изплащат? За целия […]

LinkedInFacebook
Мярката 60/40

Ето какво казва ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55 на МС от 30.03.2020 г. (обнародвано в ДВ, бр. 31 от 1.04.2020 г.), станало известно, като Постановлението за мярка „60 на 40“ Какво се разбира под “компенсации”? Суми за трудови възнаграждения, които се изплащат на работодатели за запазване на заетостта на работници/служители. За какъв период се изплащат? За целия […]

LinkedInFacebook
Дължим ли плащане по време на извънредното положение в страната заради COVID-19

Съобразно действащата в момента Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването са в сила противоепидемични мерки на територията на страната, които в голямата си част на практика са насочени към преустановяването дейността на търговски обекти. По силата на Заповедта е забранено посещението на „увеселителни и игрални зали, дискотеки, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни […]

LinkedInFacebook
1216