Горещи теми

Европейската комисия официално предложи удължаване на преходния период съгласно Регламента на ЕС за колективното финансиране (краудфъндинг) с 12 месеца от 10 ноември 2022 г. до 10 ноември 2023 г.

Това означава, че доставчиците на услуги за колективно финансиране в обхвата (ДУКФ), които вече са извършвали услуги за групово финансиране в обхвата на 10 ноември 2021 г., могат да продължат да предоставят тези услуги на преходна основа до 10 ноември 2023 г., при условие, че тяхното заявление за разрешение е подадено до техните национален компетентен орган (НКО) преди 1 октомври 2022 г.

Най-важното

Европейската комисия официално предложи удължаване на преходния период съгласно Регламента на ЕС за колективното финансиране (краудфъндинг) с 12 месеца от 10 ноември 2022 г. до 10 ноември 2023 г.

Това означава, че доставчиците на услуги за колективно финансиране в обхвата (ДУКФ), които вече са извършвали услуги за групово финансиране в обхвата на 10 ноември 2021 г., могат да продължат да предоставят тези услуги на преходна основа до 10 ноември 2023 г., при условие, че тяхното заявление за разрешение е подадено до техните национален компетентен орган (НКО) преди 1 октомври 2022 г.

LinkedInFacebook
Нови изисквания, свързани с реализирането на Зелената сделка

Комисията за финансов надзор информира участниците на финансовите пазари, че считано от 01.01.2023 г. започва да се прилага пакет от европейски нормативни актове, свързани с реализирането на Зелената сделка, които въвеждат нови задължения за участниците на финансовите пазари, както следва: 

LinkedInFacebook
Има ли забрана за ползване на Google Analytics в ЕС?

Възможно ли е използването на Google Analytics, без да бъде нарушаван Регламента за защита на личните данни?

LinkedInFacebook
Крипто-активи и Противодействие на прането на пари (ППП): Споразумение за MiCA; Планът за ППП напредва

Намерението е да се изисква от ДУК да събират и правят достъпна определена информация за инициатора и бенефициента на прехвърлянията на криптоактиви, извършвани от тях, за да се гарантира проследимост (известно като „правило за пътуване“).

LinkedInFacebook
Краен срок за подаване на заявления-декларации за броя на контейнерите за смет, които дружествата ще използват през следващата година

считано от 1-ви Октомври 2022 г. започва да тече срокът за подаване на Декларации по образец за намаляване на таксата за събиране на битови отпадъци при избор на брой и тип на съдове за сметосъбиране за юридическите лица за календарната 2023 г.

LinkedInFacebook
1217