назад

Елизабет Генчева

Юрисконсулт

Образование:

Елизабет Генчева е завършила Софийски университет “Св. Климент Охридски” с отличие. Участник в Стажантска програма Fulbright към Софийски районен съд и Софийски градски съд. Специализирала е в областта на защита на личните данни, мерки срещу изпиране на пари и корпоративно право.

Практически области:
Kорпоративно право;
Защита на личните данни;
Инвестиции в частен капитал/Венчър фондове;
Стартиращи компании;
AML, KYC, UBOs.