назад

Диляна Симеонова

Адвокат

Образование:

Адв. Симеонова е завършила Юридическия факултет на Университета за национално и световно стопанство, град София. Участвала е в семинари и обучения за повишаване на професионалната си квалификация в сферите, в които специализира. Член на Софийска адвокатска колегия.

 

Практически области:

Търговско право;
Преобразуване на дружества;
Сделки с капиталови участия;
Консултиране на стартиращи компании;
Право на интелектуална собственост;
Облигационно право;
Правна регулация на туризма;
Правни анализи.