ИКТ, интелектуална собственост и лични данни

Информационните технологии са несъмнено най-бързо развиващият се сектор на съвременната индустрия. Днес всяка компания, независимо малка или голяма, начинаеща или развита, има нужда от правна подкрепа за уреждане на основните въпроси в тази сфера. Поради това сме се специализирали в областта на информационните и компютърните технологии и сме разработили специални пакети за малки, средни и големи компании, които адекватно да защитят правата им, съобразно тяхната дейност. Предлагаме специализирани консултации във връзка с юридическите процеси, развиващи се в онлайн среда, както и правни решения за проблемите на интелектуалната собственост, пред които са изправени търговските дружества в тази високотехнологична среда.

Наши клиенти са софтуерни фирми, онлайн търговци, софтуерни специалисти, графични и уеб дизайнери, както и стартиращи фирми, които подпомагаме при започването на дейността им и при получаването и управлението на „StartUp” финансиране. Екипът ни е официален партньор на Европейската Комисия по инициативата Startup Europe Week, която цели да обедини всички европейски региони, за да подпомогне предприемачите в реализацията на техните идеи и да превърне Европа в по-добро място за стартиране на успешен бизнес. Нашите специалисти участват като лектори и модератори в ежегодните събития, организирани като част от инициативата, както и в други подобни събития от национално ниво.

Обхватът на нашата практика в сферата на интернет и компютърното право включва:

 • Защита на авторски права върху софтуер, бази данни, търговски марки и авторско съдържание в интернет;
 • Изготвяне на договори за изработка на софтуер и защита на авторски права;
 • Лицензионни споразумения и отстъпване на авторски права;
 • Регистрация на домейни и защита при спорове за интернет домейни;
 • Изготвяне на Общи условия за ползването на интернет услуги;
 • Консултации във връзка с ползването на свободен софтуер;
 • Изготвяне и консултации по договори, сключени по електронен път или чрез онлайн платформи;
 • Консултации и защита на интересите на стартиращи компании при получаване на финансиране чрез различни инвестиционни инструменти.

Наред с това екипът ни има успешна практика в сферата на общата интелектуална собственост. Наши клиенти са телевизионни оператори, продуцентски къщи, както и автори и артисти-изпълнители от всички сфери на киното, театъра, музиката и изкустовото. Предлагаме следните услуги:

 • Регистрацията на национални, общностни и международни марки;
 • Консултации и изготвяне на договори за защита на автосрки и сродни права на продуценти, изпълнители, сценаристи и др. носители на права;
 • Защита и представителство при нарушение на авторски права;
 • Цялостно обслужване и фирмено структуриране на дружества, действащи в сферата на интелектуалната собственост.

Един от най-актуалните въпроси в момента е третирането на лични данни в рамките на ЕС и износът им извън неговите граници. Той е свързан със събирането и обработването на лични данни чрез интернет сайтове и мобилни платформи, както и съхранението им на отдалечение сървъри извън Европа и ползването на облачни услуги. Макар на пръв поглед това да са второстепенни въпроси за съществуването на ИТ компаниите, в действителност е от изключителна важност те да имплементират и да изпълняват стриктно европейското законодателство в тази сфера, защото дори едно нарушение, като неправомерно съхранение на данни на американски сървър, може да доведе до имуществена санкция, която да сложи край на бизнеса развитието на всяка една фирма. Поради това ние предлагаме експертни консултации за необходимите регистрации, разрешения и цялостна организацията на бизнеса в съответствие с европейското законодателство.